ΟΒΙ: Πρώτη συνεδρίαση του νέου δ.σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΒΙ: Πρώτη συνεδρίαση του νέου δ.σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), η οποία ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Η ΕΑΒΙ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΥΑ 23020/27.2.20 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 148, 27.02.2020), πρόεδρος του δ.σ. της Ακαδημίας ορίστηκε ο Ιωάννης Κατσογιάννης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ.

Με απόφαση του δ.σ. του ΟΒΙ, ορίστηκαν με πενταετή θητεία τα μέλη του δ.σ. της Ακαδημίας ως εξής:

  • Δρ Νικόλαος Λυμπέρης, δικηγόρος
  • Αναστάσιος Κορίλλης, καθηγητής Χημείας
  • Δρ Λάμπρος Πυργιώτης, μέλος δ.σ. του ΟΒΙ
  • Δημήτρης Σταφυλάς, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ), εξεταστής, Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων, ΟΒΙ.

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν ο Χρήστος Βρίκος, δικηγόρος, μέλος του δ.σ. του ΟΒΙ και η Ηλιάνα Κωστή, δικηγόρος, LLM, υποψήφια διδάκτωρ στα προσωπικά δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η δημιουργία της Ακαδημίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, workshops, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Η Ελληνική Ακαδημία ΒΙ πρόκειται να λειτουργεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ), με ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών και με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με διεθνείς Οργανισμούς επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, Οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την υποστήριξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και με έμφαση στην οικονομία της γνώσης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο υπουργείο.

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.