ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

epimelitiriakes-ekloges-suxnes-erotiseis-apantoseis

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Τι θα πρέπει να πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) για να ψηφίσουν στις εκλογές;

Τα φυσικά πρόσωπα για να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 στις 14:30 είτε να έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές προς το Επιμελητήριο για όλα τα έτη έως το 2016  είτε να έχουν εξοφλήσει τα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ για τα έτη 2015 και 2016.

Το συγκεκριμένο έντυπο πληρωμής για τα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ εκδίδεται από το λογιστή ή την ίδια την επιχείρηση (με τους κωδικούς του ΓΕΜΗ μέσα από το https://services.businessportal.gr). Η εξόφληση των ετήσιων τελών ΓΕΜΗ ΔΕΝ γίνεται στο Επιμελητήριο αλλά σε τράπεζα (τραπεζικό κατάστημα, internet banking, σε ΑΤΜ μέσω ΔΙΑΣ, πιστωτική χρεωστική κάρτα μέσα από το σύστημα του ΓΕΜΗ κλπ) μέσω του κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο και με δικαιούχο την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο έντυπο πληρωμής.
Η εξόφληση των συνδρομών ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο γίνεται ως εξής:

 • με επίσκεψη στα κεντρικά (Παπακυριαζή 44, Λάρισα) με μετρητά ή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα (μέσω POS)
 • με επίσκεψη στα παραρτήματά μας (Ελασσόνα, Τύρναβος, Φάρσαλα)
 • με internet banking (πληροφορίες τηλ. 2410549884 εσωτ. 120)

2.Τι θα πρέπει να πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/Συνεταιρισμοί) για να ψηφίσουν στις εκλογές;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 στις 14:30 να έχουν εξοφλήσει τα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ για τα έτη 2015 και 2016.
Το έντυπο πληρωμής για τα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ εκδίδεται από το λογιστή ή την ίδια την επιχείρηση (με τους κωδικούς του ΓΕΜΗ μέσα από το https://services.businessportal.gr). Η εξόφληση των ετήσιων τελών ΓΕΜΗ ΔΕΝ γίνεται στο Επιμελητήριο αλλά σε τράπεζα (τραπεζικό κατάστημα, internet banking, σε ΑΤΜ μέσω ΔΙΑΣ, πιστωτική χρεωστική κάρτα μέσα από το σύστημα του ΓΕΜΗ κλπ) μέσω του κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο και με δικαιούχο την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο έντυπο πληρωμής.

3.Τι θα πρέπει να πληρώσουν τα Υποκαταστήματα ημεδαπής για να ψηφίσουν στις εκλογές;

Προκειμένου τα υποκαταστήματα να ψηφίσουν στις εκλογές θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 στις 14:30 να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές στο Επιμελητήριο Λάρισας για όλα τα έτη έως το 2016 και η μητρική εταιρεία να είναι ταμειακώς ενήμερη.
Η εξόφληση των συνδρομών Υποκαταστημάτων ημεδαπών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο γίνεται ως εξής:

 • με επίσκεψη στα κεντρικά (Παπακυριαζή 44, Λάρισα) με μετρητά ή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα (μέσω POS)
 • με επίσκεψη στα παραρτήματά μας (Ελασσόνα, Τύρναβος, Φάρσαλα)

4.Μέχρι πότε θα πρέπει να εξοφληθούν οι οφειλές φυσικών (ατομικές επιχειρήσεις), νομικών προσώπων (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/Συνεταιρισμοί) & υποκαταστημάτων προκειμένου να μπορούν οι εκπρόσωποί τους να ψηφίσουν στις εκλογές;

Μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 στις 14:30.

5.Ποιες επιχειρήσεις ψηφίζουν;

Αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν είναι οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (ημερομηνία εγγραφής έως 10/12/2016) και έχουν εξοφλήσεις τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως 1η/11/2017 στις 14:30.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να  ελέγξουν τον «προσωρινό εκλογικό κατάλογο» ο οποίος θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.larissa-chamber.gr Ενότητα Εκλογές 2017) και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου από 17 έως 19 Νοεμβρίου 2017. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2017 (κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή).
Επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά. Γι’ αυτό τα πρόσωπα που θα επιλεγούν και υποδειχθούν από την επιχείρησή, δεν πρέπει τα ίδια αυτά πρόσωπα να  έχουν δικαίωμα ψήφου και ως εκπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων.

6.Πόσες ψήφοι αναλογούν σε κάθε επιχείρηση;

 • Οι ατομικές έχουν μια (1) ψήφο
 • Κάθε Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων και το ασκούν είτε μέχρι δύο ομόρρυθμα μέλη, είτε ένα ομόρρυθμο και ένα ετερόρρυθμο μέλος που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπό της
 • Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) όπως και κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) έχουν δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων και το ασκούν μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι δύο απλοί εταίροι), που υποδεικνύονται από την εταιρεία (με υπόδειξη που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της)
 • Κάθε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ & Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει μια (1) ψήφο
 • Κάθε συνεταιρισμός (ΣυνΠΕ) έχει δικαίωμα δύο (2) ψήφων και το ασκούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέα ή οι αναπληρωτές τους (που υποδεικνύονται από το Δ.Σ.)
 • Κάθε Υποκατάστημα Ελληνικής Επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Συν ΠΕ) έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και το ασκεί ο διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού (με υπόδειξη που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους)
 • Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) – μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας έχει δικαίωμα τριών (3) ψήφων και το ασκούν οι εκπρόσωποί της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
 • Κάθε Υποκατάστημα Ελληνικής Επιχείρησης (Α.Ε.) έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και το ασκεί ο διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού, που ορίζεται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

7.Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει η επιχείρηση να υποβάλλει στο Επιμελητήριο «έντυπο εκπροσώπησης»;

Όσες επιχειρήσεις έχουν παραπάνω μέλη από τις ψήφους που προβλέπονται θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό έντυπο εκπροσώπησης μέχρι τη  Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 14:30.
Αναλυτικά, έντυπο εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβληθεί από:

 • Ο.Ε. & Ε.Ε., που έχουν τρία και άνω μέλη, για να υποδειχθούν δύο εξ αυτών,
 • Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε., που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, για να υποδειχθούν δύο εξ αυτών,
 • ΣυνΠΕ, για να υποδειχθούν δύο (δηλ. ο Πρόεδρος & ο Γενικός Γραμματέας ή αναπληρωτές τους)
 • Υποκαταστήματα Ελληνικής Επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Συν ΠΕ) για να υποδειχθεί ένας (δηλ. ο διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού)  Α.Ε. για να υποδειχθούν τρία (3) μέλη, μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
 • Υποκατάστημα Ελληνικής Επιχείρησης (Α.Ε.) για να υποδειχθούν ο διευθυντής ή αναπληρωτής αυτού, κατόπιν ειδικής απόφαση του διοικητικού συμβουλίουΜαζί με το έγγραφο της υπόδειξης πρέπει να υποβληθούν και Δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι ιδιότητες των υποδεικνυομένων (εφόσον, τα δικαιολογητικά αυτά, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ στο Επιμελητήριο/ΓΕΜΗ) και για τις ΑΕ το πρακτικό με την κατά τα ανωτέρω ειδική απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό των εκπροσώπων. Τα έντυπα εκπροσώπησης θα αναρτηθούν στον κόμβο του Επιμελητηρίου Λάρισας (www.larissa-chamber.gr Ενότητα Εκλογές 2017)

8.Πότε θα πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις το έντυπο εκπροσώπησης στο Επιμελητήριο;

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 14:30.

9.Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές; 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 11 από 8:00 έως 20:00 & την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 από 8:00 έως 18:00.

10. Πώς ψηφίζει ο κάθε εκπρόσωπος την ημέρα των εκλογών; 

ο εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως (με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία) και οι εξουσιοδοτούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως και με την ταυτότητά τους.

11.Που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία;

Οι ψηφοφόροι μπορούν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα

 • Στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, Λάρισα)
 • Στο Παράρτημα Αγιάς (Σοφοκλή Ευστρατιάδη πάνω από την Ταβέρνα ΚΙΒΩΤΟΣ)
 • Στο Παράρτημα Ελασσόνας (Οικονόμου εξ Οικονόμων 43)
 • Στο Παράρτημα Τυρνάβου (Αγ. Παρασκευής 21)
 • Στο Παράρτημα Φαρσάλων (Καναδά 24)

12.Ποιοι μπορούν να δηλώσουν υποψήφιοι;

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όσοι διαθέτουν τα προσόντα του εκλογέα (βλέπε ερώτηση 5η) και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία έτη (ή δύο έτη σύμφωνα με το άρ.72 του σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας το οποίο δεν έχει ψηφιστεί έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εντύπου) είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από απόδειξη καταβολής 50 € στο Ταμείο του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 για τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής έως και το Σάββατο 11/11/2017 από 10:00 έως 13:00.

13.Μέχρι πότε θα πρέπει να καταθέσετε υποψηφιότητα;

Θα πρέπει να θέσετε υποψηφιότητα μέχρι το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 από 10:00 έως 13:00. Τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας υπάρχουν διαθέσιμα στον κόμβο του Επιμελητηρίου Λάρισας (www.larissachamber.gr Ενότητα Εκλογές 2017)

14.Που μπορώ να απευθύνομαι για ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σχετικά με τις ερωτήσεις για τις εκλογές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:30 στο Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα 1ος όροφος) στο τηλέφωνο 2410 549884, 255388 καθώς και στο e-mail info@larissa-chamber.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *