ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA 182 εκατ. ευρώ στο Q1 – Που το αποδίδει ο Γ.Στάσσης

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA 182 εκατ. ευρώ στο Q1 – Που το αποδίδει ο Γ.Στάσσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Επαναλαμβανόμενο EBITDA 182 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο η ΔΕΗ (από ζημίες 66,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019), με οριακή προ φόρων κερδοφορία 3,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 248,5 εκατ. ευρώ πέρυσι ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας μετά από φόρους σημειώθηκαν ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ από ζημιές 218,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο του ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ (ή κατά 48,7 εκατ. συνυπολογίζοντας και τους σχετικούς πιστωτικούς τόκους) λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε 182 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 66,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το α΄ τρίμηνο του 2020 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και στην χαμηλότερη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 248,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ χωρίς την προσαρμογή καταγράφονται κέρδη προ φόρων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.  

Η πανδημία

Η διοίκηση του ομίλου όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσε καθημερινά τις εξελίξεις και τα μέτρα που λαμβάνονταν σχετικά με τη ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας και μελετούσε τυχόν αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να προέκυπταν, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις για τα παρακάτω:

  • Την πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας
  • Tην πορεία των δαπανών (ενεργειακό ισοζύγιο, μισθοδοσία, άλλες δαπάνες κ.λ.π.)
  • Την πορεία των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων λοιπών εσόδων (έσοδα από τη χρήση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Την πορεία των αναμενόμενων χρηματικών ροών
  • Tην πιθανότητα αθέτησης συμβάσεων εκ μέρους των προμηθευτών (λόγω έκτακτων γεγονότων)
  • Την πιθανότητα μείωσης της εισπραξιμότητας των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Tην πιθανότητα αλλαγής του επενδυτικού σχεδίου

Λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των επιπτώσεων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα μέτρα που ελήφθησαν τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα από τα μέσα Μαρτίου 2020, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, έχει επηρεασθεί η λειτουργία του ομίλου προκαλώντας κατ’ αρχήν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομική του θέση, τα λειτουργικά του αποτελέσματα και τις χρηματικές ροές του, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν σε μεσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα την υλοποίηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών του σχεδίων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Γιώργος Στάσσης δήλωσε ότι η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε 182 εκατ. ευρώ. Σημειώνει επίσης ως θετική εξέλιξη τη μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά 52 εκατ. ευρώ. 

Αναφερόμενος στις εισπράξεις, ο κ. Στάσσης ανέφερε «σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε το μήνα Μάρτιο λόγω του Covid-19». Πρόσθεσε δε ότι ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου. 

naftemporiki.gr

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.